BCA Members Of OCEM


Dipendra Silwal

Nawaraj Gautam

Narayan Sharma

Sita Devi Dhakal

Er. Tej Prasad Aryal

Dilip Poudel

Shreeram Karki

Shiva Bahadur Pathak

Er. Samrat Piya