BCA Members Of OCEM


Dipendra Silwal

Nawaraj Gautam

Narayan Sharma

Sita Devi Dhakal

Shreeram Karki

Dilip Poudel

Shiva Bahadur Pathak

Er. Samrat Piya