BCA Members Of OCEM


Suresh Kumar Baral

Sobaraj Paudel

Nawaraj Gautam

Narayan Sharma

Bishwo Prakash Pokharel

Prakash Chhetri

Dipendra Silwal

Er. Tej Prasad Aryal

Dilip Poudel