Science Members of Oxford


Tilak Ram Panthi

Krishna Hari Poudel

Asmita Neupane

Aditya Labh

Bhagawat Poudel

Bharat Bhatta

Badri Raut

Dev Pathak

Nawaraj Gautam

Balkrishna Neupane

Ganesh Ghimire

Krishna Bahadur Khatri

Dinanath Dhakal

Raushan Kumar Singh