Gaindakot-2 Nawalpur, Nepal

Science Members of Oxford


Tilak Ram Panthi

Jagat Baniya

Krishna Hari Poudel

Asmita Neupane

Nawaraj Gautam

Aditya Labh

Balkrishna Neupane

Ganesh Ghimire

Dinanath Dhakal