BBA Members of OCEM


Prem Lal Sharma

Tilak Ram Panthi

Suryanarayan Paudel

Dr. Sanjib Mishra

Dr. Dharma Raj Upreti

Nawaraj Gautam

Binod Babu Poudel

Narayan Sharma

Binayak Adhikari

Dan Bahadur Giri

Rishi Ram Neupane

Shreeram Karki