Science Members of Oxford


Tilak Ram Panthi

Asmita Neupane

Krishna Hari Poudel

Aditya Labh

Bharat Bhatta

Nawaraj Gautam

Balkrishna Neupane

Ganesh Ghimire

Krishna Bahadur Khatri

Dinanath Dhakal